Вклады

Türkmenistanyň  “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky tarapyndan raýatlara hödürlenýän plastik kart we goýumlaryň görnüşleri  boýunça göterim derejeleri.

2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan  güýje girýär

Tertip belgisi

Goýumyň ady

Goýumyň möhleti

Goýumyň ýyllyk göterimi

Möhletli goýumlar

1

Möhletli goýum

12 aý

9

2

Möhletli goýum

9 aý

7

3

Möhletli goýum

6 aý

5

4

Möhletli goýum

3 aý

3

Talyp goýumlar

1

Talyp goýumy

6 aý

6

2

Talyp goýumy

3 aý

3

Pensiýa goýumlar

1

Pensiýa goýumy

12 aý

10

2

Pensiýa goýumy

6 aý

5

3

Pensiýa goýumy

3 aý

3

Möhletsiz goýumlar

1

Talap edilýänça goýum

möhletsiz

1

Altyn Asyr plastik kart goýumlar

1

Talap edilýänça goýum

möhletsiz

3 (göterimler her aýda goýumyň möçberine goşmak  bilen)

 

Bellik.

Ýuridiki taraplardan serişdeler goýuma  çekilende Baş bank bilen ylalaşyp aýratynlykda seredip biliner.

 

Русский